Amsterdamse Gymnastiek-Onderwijzers Vereniging - AGOV

 

 

 

 

Over AGOV

In een historische perspectief

 

De vakwereld van de lichamelijke opvoeding is sinds 1862 georganiseerd. Toen werd namelijk de ‘Vereeniging van Onderwijzers in de Gymnastiek in Nederland’ (VGON) opgericht. In 1871 werd een Amsterdamse afdeling daarvan, de ‘Amsterdamse Gymnastiek Onderwijzers Vereeniging’  (AGOV) opgericht. De vakwereld van de lichamelijke opvoeding in Nederland is dus al heel lang georganiseerd. Er is ook al heel lang positieve bijval voor gymnastiekonderwijs vanuit prominente kringen, bijvoorbeeld Thorbecke –onder wiens regering in 1863 de wet op het middelbaar onderwijs tot stand kwam- toonde zich al een pleitbezorger van het gymnastiekonderwijs ‘ieder die de bevordering van de fysieke gezondheid van de lichamelijke krachtsontwikkeling bij onze publieke instelling van onderwijs voorstaat, zal in mij steeds een krachtig bondgenoot vinden.

 

Toch heeft zowel de organisatie in de vakvereniging als de sympathie bij overheidsdienaren tot ruim in de twintigste eeuw niet geleid tot een door de overheid gesubsidieerde lerarenopleiding. De nu bij velen bekende lerarenopleiding, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam (ALO), is in 1925 opgericht. Dat is ruim zestig jaar nadat de eerste belangenvereniging van leraren lichamelijke opvoeding was opgericht en meer dan vijftig jaar na de oprichting van de AGOV.

 

De AGOV en de ALO vieren op 14 oktober 2011 gezamenlijk met een congres en een feest het feit dat ze respectievelijk 140 jaar (AGOV) en 85 jaar (ALO) bestaan, maar blijkbaar waren er al zestig jaar gymnastiekonderwijzers, die ook al in een vakvereniging georganiseerd waren, zonder dat er hiervoor een opleiding bestond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Frans Kaandorp (aug 2011) Onderzoek naar de opleiding tot gymnastiekleraar in

Nederland tot aan de oprichting van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding  te

Amsterdam in 1925


Sociale Netwerken